TENDRESSE (français / italien / anglais / albanais)

Imprimer

 

                           Carolina Tramonti et Gregory Audetto

 

TENDRESSE

A Carolina Tramonti

 

Si clair est le matin, ma douce Carolina,

Les mésanges le savent, elles qui jouent

A cache-cache avec les scintillants voiles de la brise.

 

Des voix d’enfants s’en allant heureux par les rues

Eclatent comme des carillons de cristal

Dans l’air diaphane.

 

Toi, souriante à la fenêtre, tu tends

Tes bras frêles vers la joie invisible

De leurs poitrines frémissantes,

Et tes nerfs, sous les jeunes baisers

Du soleil adolescent

Résonnent comme des cordes

De harpe!

 

Ne te penche pas plus en avant

Dans l’embrasure,

Mon Ange de Suavité !

 

Tu risques de tomber dans l’abîme

De mon cœur, où seul,

En ce printemps radieux,

Vêtue de zéphyr et de roses,

Règne Aphrodite,

La grande, l’intraitable,

L’invincible  déesse

De la Beauté, de l’Amour

Et de la Tendresse !

 

                        Athanase Vantchev de Thracy

A Paris, ce mardi 24 février, Anno Domini 2004

 

ITALIEN : TENEREZZA

Tenerezza

A Carolina Tramonti


Luminoso è il mattino, mia dolce Carolina,
Le cinciallegre lo sanno, loro che giocano
A nascondino con le scintillanti brezze del vezzo. 

Voci di fanciulli che camminano allegri nella strada
Squillano come carillon di cristallo,
Nell’aria diafana 
Tu, sorridente alla finestra, tendi
Le tue esili braccia verso la gioia invisibile
Dei loro petti frementi,
E le tue emozioni, sotto l’abbraccio
Del tiepido sole
Risuonano come le corde
Dell’arpa!

Non ti sporgere più avanti
Nel vuoto, mio Angelo Soave! 
Rischi di cadere nell’abisso
Del mio cuore, dove sola,
In questa radiosa primavera,
Vestita di zaffiro e rose,
Regna Afrodite,
La grande, l’intrattabile,
L’invincibile dea
Della Bellezza, dell’Amore
E della Tenerezza! 

       Athanase Vantchev de Thracy

A Parigi 24.2.2004 

ENGLISH:

TENDERNESS

for Carolina Tramonti 

So bright is the morning, my dear Carolina,
the blue tits know it, playing

hide-and-seek with the sparkling veils of the breeze.
The voices of children walking happily through the streets
explode like crystal peals of bells
into the diaphanous air.  

You, smiling at your window, stretch out
your fragile arms towards the invisible joy
of their quivering breasts,
and your every sense, beneath the callow kisses
of the adolescent sun
vibrates like harp
strings!  

Don't lean any further
out of the window,
my sweet angel!

You might fall into the depths
of my heart, where alone,
in this glorious springtime,
dressed in zephyr and roses,
reigns Aphrodite,
the great, the implacable,
the invisible goddess
of beauty, of love,
of tenderness!

      Athanase Vantchev de Thracy
                                   

Paris, March 24th, 2004

translated by Norton Hodges

 

ALBANAIS :

DHEMBSHURI
 
Carolina Tramonti


Sa i kthjellët është ky mëngjes, e ëmbla ime, Carolina,
Këtë e dinë edhe trishtilat që luajnë
Kukafshehtas me flladin si pëlhurë xixëlluese.
Zëra fëmijësh gjallojnë lumturisht rrugëve
E shpërthejnë si këmbana kristali
Në ajrin e tejdukshëm.
E qeshur, ti shtrin nga dritarja krahët e tu të brishtë

Drejt gëzimit të padukshëm
Nga kraharorët e tyre fërgëllues,
Dhe ndjesitë e tua, nën puthjet e pastërvitura
Të diellit adoleshent
Rezonojnë si kordat
E harpës!
Mos u përkul më tepër drejt
Hapësirës së dritares,
Engjëlli im i Bukurisë !


Ti mund të biesh në greminë
Nga zemra ime, ku vetëm ti,
Në këtë pranverë të qeshur,
E veshur me zefir e trëndafilë,
Mbretëron si Afërditë,
E madhe, e panënshtruar,
Perëndeshë e pashoqe
E Bukurisë, e Dashurisë
Dhe e Dhembshurisë !


Paris, e martë, më 24 shkurt 2004

traduit en albanais par Gjovalin kola et Jeton Kelmendi