Gerdjikov - poème dédié à Athaase Vantchev de Thracy

Imprimer

Още и още


на Атанас Ванчев дьо Траси 
на Марин Кадиев

Нека да имам във себе си “още”!
Още желания, още мечти,
още вълнения в лунните нощи,
още пожарища, още искри,
още приятелски срещи среднощни,
пък и съмнения още, дори.

Нямаш ли в себе си “още и още”,
свършиш ли “искам, дори да греша”,
спреш ли загледан не в утре, а в снощи,
значи покойник е твойта душа.