RADKO RADKOV (lituanien)

Imprimer

LITUANIEN 

RADKO RADKOV

In memoriam 

“Even such is Time, that takes in trust
 Our youth, our joys, our all we have,
 And pays us but with earth and dust.”

           Sir Walter Raleigh

 

Atsigręžiu į tave,

Metų laike, apgobtas liūdesio šydu ramiu,

Tyras laike, tavy jau pasibaigė

Mūsų

Visos viltys,

Visos svajonės!

 

Maldauju tave,

Visa regintis laike,

Mylėjęs kaip pakeleivį mano bičiulį,

Paguoski mane tu dabar,

Kai nebeteka vandenys jau 

Iš jo

Žodžių spindesio ir šviesoje

Nebeliko šviesos!

 

O vėjeli švelnus,

Eikš ir dulkes nupūsk,

Jos užklojo

Laimingas dienas manoje atminty!

 

O atskliski, alsavime antikos, nuo angelų, nepažinusių laiko,

Ir priverski pražysti baltas rožes

Toje žemėj, priėmusioj savo švelnion šilumon

Amžinybės Giedotoją skaidrų!

 

Seras Valteris Relėjus (1552-1618) – rašytojas, poetas, anglų karininkas ir   tyrinėtojas, 1618 m. spalio 29 d. nukirsdintas Londono bokšte.

 

Į lietuvių kalbą vertė Erika Drungytė