Statistiques
Blogspot            ancien site - cliquer ici / old website - click here            Poetrypoem

MATIN (bulgare)

PDF
Imprimer
Envoyer

УтроЦъвтят думите и всичко е тъй красиво:
Земята, ручеите, книгите и тишината,
Ръката, която налага своя мир
На слънчевата прозрачност
На сияющите бръчки и на крилата на птиците.


Traduit en bulgare par Athanase Vantchev de Thracy
Translated into Bulgarian by Athanase Vantchev de Thracy