Statistiques
Blogspot            ancien site - cliquer ici / old website - click here            Poetrypoem

Polonais ( mes poèmes en polonaos)

PDF
Imprimer
Envoyer

 

Perevody stihov Athanase Vantchev de Thracy na polskij jazyk

Athanase Vantchev de Thracy
1.
Божьи коровки и бабочки,
Трепеща хрупкими крылышками,
Пишут прощальное письмо лету.
Закончились обильные праздники.
Душа рвётся побыть наедине
С очарованием тишины!

1.
Biedronki i motyle,
Trzepocąc kruchymi skrzydełkami,
Piszą latu pożegnalny list.
Skończyły się obfite święta.
Dusza pragnie pobyć sama
Z urokiem ciszy!

3.
Доживём ли, душа моя, до осени,
Пока лето забавляется нашими мыслями,
До сентября, душенька,
Чтобы умереть, как умирают в огне
Листья каштанов,
Изящные и безмолвные.

3.
I tak dożyjemy, moja duszo, do jesieni,
Choć lato bawi się naszymi myślami,
Do września, moja droga,
Aby umrzeć, jak umierają w ogniu
Liście kasztanowca,
Wdzięcznie i w milczeniu.

4.

Кружит голову запах мёда.
Милосердные облака
Бережно спускают
Солнце с Креста.
Бабушка Татьяна
Мурлычет что-то,
Подпевая пчёлам.
Сердце колотится у неё в груди,
Когда она собирает золотистые плоды,
Падалку со щедрых яблонь.
Притихшие птицы
Над её белоснежной головой
Придают воскресному вечеру
Оттенок грусти.

Примечание: Татьяна – моя прабабушка по отцовской линии.

4.
Kręci się w głowie od zapachu miodu.
Miłosierne chmury
ostrożnie opuszczają
Słońce z Krzyża.
Babcia Tatiana
Mruczy coś
Podśpiewuje pszczołom.
Serce kołacze w jej piersi,
Gdy zbiera złociste owoce,
Spadające z hojnych z jabłoni.
Wyciszone ptaki
Nad jej śnieżnobiałą głową
Przydają niedzielnemu wieczorowi
Odcienia smutku.

Uwaga: Tatiana – moja prababcia po linii ojca

Перевод на польский: Калина Изабела Зиoла
Tłumaczenie z języka rosyjskiego: Kalina Izabela Zioła