Statistiques
Blogspot            ancien site - cliquer ici / old website - click here            Poetrypoem

Roumain - poème en roumain

PDF
Imprimer
Envoyer

Poèmes en roumain !

 

Athanase VANTCHEV DE THRACY

(1940, Bulgaria)

Poet francez de origine bulgară, traducător, publicist. Opera sa cuprinde mai mult

de 80 de volume de poezie, precum şi peste 50 de volume de traduceri în franceză

sau bulgară. Are în manuscris teatru. Poemele sale au fost traduse, de‐a lungul

timpului, în română, engleză, italiană, rusă, bulgară, greacă, poloneză, malgaşă,

estoniană, norvegiană etc. şi publicate în diferite reviste literare.

al Academiei Franceze. Membru al mai multor academii de litere sau de artă din

lume (Brazilia, Ucraina, Bulgaria).

 

(Mamă, în ridurile tale)

Mamă, în ridurile tale vălurite stă

Întregul mistic farmec al lumii,

Un licăr se strecoară din adâncul lor ascultător,

Şi‐o dulce mireasmă îți umple

Odaia!

Plutesc, mamă, în jurul tău,

Limpezimi de mângâiere, bucurii de bunătate țesute,

Tristeți nesimțite

De zile de plâns şi de vorbe tăcute!

 

(Gărgăriţele şi fluturii)

Gărgărițele şi fluturii

Aştern verii

Cu foşnetul lor firav de aripi

Un răvaş de rămas bun.

S‐a dus îmbelşugatul praznic,

Iar sufletul se vrea singur

În prea tăcutul său farmec!

 

(Eşti laleaua…)

Eşti laleaua, sora mea diafană,

Iar inima‐mi de copil olul

În care blânda soartă a pus

Tulpina străvezie a zâmbetului tău!

Ascuns după tufişul prieten,

Îți scriam, fremătând de dor,

Frumoase bilețele înmiresmate

Ca văzduhul ametist de mai.

 

Ție, soră, doar ție

Aş fi vrut să‐ți dau,

Ca Teofil, împăratul Bizanțului,

Mărul nupțial!

 

(Orele se ceartă)

Orele se ceartă

Pe fărâma de iubire rămasă

La pervazul bătrânului geam!

O, axe purpurii din asfințit,

O, oişti ale vânturilor din nord!

Greul rod al tristeții

Umple inima, casa şi grădina

Cu vegetala lui răbdare!

Drept, neclintit,

Visez încă la zvonul greierilor

Şi la cântul

Scânteietoarei corale a stelelor.

 

Din volumul L’exacte transparence de la clarté (Exacta limpezime a clarităţii),

Paris, 2014.

 

În româneşte de Marilena LicăMaşala,

Paris, 12 ianuarie 2015

 

Traduits en roumain par Marilena Lica et publiés dans la revue roumaine "POEZIA"