Statistiques
Blogspot            ancien site - cliquer ici / old website - click here            Poetrypoem

QUATRE POEMES EN CROATE (croate)

PDF
Imprimer
Envoyer

FRENCH :

NOUS LISIONS ENSEMBLE

A Todd

Nous lisions ensemble les extatiques poèmes
De Dante et de Pétrarque, de Keats et de Shakespeare,
Le haut soir venait comme un immense soupir
Poser sur nos épaules sa lumière extrême.
            

Athanase Vantchev de Thracy

 SERBIAN :

ZAJEDNO SMO ČITALI
  
Zajedno smo citali uzbudljive pesme
Dantea i Petrarke, Kidsa i Sekspira,
egzaltirana vece stigla je kao bezmerni uzdah
da na nasa ramena polozi svoju uzvisenu svetlost.

Translated into Serbian Duska Vrhovac

 

CROATIAN :

ZAJEDNO SMO ČITALI

Zajedno smo čitali uzbudljive pjesme
Dantea i Petrarku, Keatsa i Shakespearea,
neumoljiva večer stigla je kao neizmjerni uzdah
na naša ramena položiti svoju uzvišenu svjetlost.

Athanase Vantchev de Thracy


Translated into Croatian Vinko Kalinić

 

RUSSIAN :  

Мимолётность

     

Бриз, море, воздух золотой, и в нём – интрига

Твоей улыбки ангельской – там вечность где-то…

Душа открыта, тело летом лишь одето,

Немое сердце – непрочитанная книга!

 

Traduit en russe par Victor Martynov

Translated into Russian by Victor Martynov

 

CROATIAN : 

Prolaznost

Povjetarac, more, zlatno nebo, i u njemu  - intriga
Tvoj anđeoski osmjeh -  tamo je negdje vječnost ...
Duša je otkrivena,  tijelo samo ljetom odjeveno,
Zatomljeno srce - nepročitana knjiga!

Athanase Vantchev de Thracy


Translated into Croatian Vinko Kalinić

 

ENGLISH : 

WORDS IN SKY BLUE 

For Stephen

 

"His eyes are still seeking

She who was so beautiful"

         Emperor Wou

 

We loved the sea, the languid waves of the water

The delicious green of the plains and hills,

The book of silence and the divine music

Of the verse of Theocritus in the shade of the elders!

 

Athanase Vantchev de Thracy

Translated into English by Stephen Bannister

 

CROATIAN : 

RIJEČI POD PLAVIM NEBOM 

Za Stephen 

"Njegove oči još uvijek traže
Onu koja je tako lijepa "
 

     Emperor Wou

  

Voljeli smo more, tiho disanje vode

blagost zelenih ravnica i gore,

knjigu tišine i božansku glazbu

u sjeni stihova staroga Theocritusa.

 

Athanase Vantchev de Thracy

Translated into Croatian Vinko Kalinić

ENGLISH :

 

 Of saints and roses

Flowers, flowers everywhere, flowers of light,
flowers in the soft air, flowers in my eyes,
pure roses carrying the grace of wings
towards a heaven always open to lips in prayer !

Sublime merci of Christ Omnipotent,
smiling, changing the book of atoms
into starry stems, cathedrals, domes,
and the scars of time into dizzing odes.

Lord, I pray you, fill my bleeding tongue
with your supreme brightness, with a perfect knowledge
of your boundless goodness, of your love which is

the origin of all things. May my poetry unite
in full consciousness with your tender charity,
with the agonies of the saints, with the cries of those who mourn !


Translated from French by Norton Hodges

 

CROATIAN : 

O posvećenima i ružama

Cvijeće, posvuda cvijeće, cvijeće svjetlosti,
cvijeće pod blagim nebom, cvijeće u mojim očima,
čiste ruže što darivaju  milost poleta
i uvijek spram visinama rastvaraju usne u molitvi!

Uzvišeni milostivi Kriste Svemogući,
dobrohotni, prometni ovu knjigu, od atoma
u zvjezdane prolaze, katedrale, kupole
- ožiljke vremena u radosne ode.

Gospodine, molim te, ispuni krvarenje mog jezika
svojim  nebeskim svjetlom, savršenom spoznajom
tvoje neizmjerne dobrote, tvoje ljubavi koja je

prapočetak sviju stvari. Neka se i moje pjesme sjedine,
prosvijetljene dobročinstvom tvoje ljubavi,
s agonijom posvećenih, uz plač onih koji tuguju!

 

Athanase Vantchev de Thracy

Translated into Croatian Vinko Kalinić